Artiklar

Lär dig mer om tarmbesvär och tarmens funktioner i magen.

Olika sätt att hålla magen igång

En mage som man sköter, fungerar mycket bättre. Ett sätt att hålla magen igång är Gastroline Frukt & Fiber innehåller noga utvalda ingredienser som är rika på fibrer och håller magen igång på ett skonsamt och naturligt sätt.

Olika sätt att hålla magen igång

Bästa sättet är att undvika problemet...

En mage som man sköter, fungerar mycket bättre. Ett sätt att hålla magen igång är Gastroline Frukt & Fiber innehåller noga utvalda ingredienser som är rika på fibrer och håller magen
igång på ett skonsamt och naturligt sätt. Men det förekommer också medicinska alternativ, om situationen är så besvärlig att inget annat hjälper.

Laxerande läkemedel - kan hjälpa tillfälligt men inte på sikt

Laxerande läkemedel kan visserligen hjälpa tillfälligt men försämrar ofta läget på sikt eftersom tarmtömningsproceduren då bara fungerar kemiskt. Laxerande läkemedel medför ofta oönskade sidoeffekter. Smörjande medel kan försvåra upptaget av vitaminer och mineraler. Motorikstimulerande medel med starkt laxerande effekt (t ex med senna) kan verka beroendeframkallande och störa den naturliga tarmfunktionen. Laxermedel kan även om en önskad effekt snabbt uppnås vara en risk vid långvarig användning eller vid missbruk.

Olika typer av laxerande läkemedel:

• Volymökande medel
Bulkmedlen absorberar stora mängder vatten. Härigenom sväller tarminnehållet och tarmrörelserna ökar. Den laxerande effekten uppnås endast om tillräckligt med vatten intas. Vid för lågt vätskeintag kan bulkmedlen ha motsatt effekt och i vissa fall förvärra förstoppningen.

• Uppmjukande medel
Dess verkan är baserad på osmoseffekten (spridning av vätska från ett ställe till ett annat beroende på en strävan efter koncentrationsutjämning). Osmotiska medel innehåller ämnen som i tjocktarmen bryts ned av tarmbakterier till svaga syror som binder vatten. På så sätt ökar tarminnehållets volym och tarmarna påverkas att arbeta mer. Effekten kommer först efter ett par dagar. Socker och frukt är de vanligaste kolhydratlaxermedlen.

• Motorikstimulerande, tarmretande medel
Dess verkan är baserad på en reflexreaktion. Tarmrörelserna påskyndas och tarmmuskulaturen dras ihop (peristalsis) och tvingar ut innehållet. Motorikstimulerande laxermedel baserade på örter innehåller aktiva ingredienser kallade anthraquinones. Senna, frangula och cascara har en stark laxerande effekt. Regelbundet bruk av dessa medel kan leda till beroende och rubbningar i den normala tarmfunktionen.

• Smörjande medel
De smörjande laxermedlen hjälper innehållet att glida genom tarmen. Olivolja, paraffin, glycerin är exempel på ämnen som ger denna glidande effekt. Dessa medel medför tyvärr även att depåerna av de fettlösliga vitaminerna töms. Detta är ett vanligt problem i södra Europa där man konsumerar mycket olivolja.

• Lavemang
Lavemang verkar genom att utlösa avföringsreflexen. Lavemang kan användas vid fasta och tillfällig förstoppning. De bör dock inte tas regelbundet då de kan försämra den naturliga tarmtömningsreflexen.

Gastroline Frukt & Fiber!

VISA ÅTERFÖRSÄLJARE