Artiklar

Lär dig mer om tarmbesvär och tarmens funktioner i magen.

Du är inte ensam...

Undersökningen Magbarometern visar: Sju av tio svenskar, framförallt kvinnor, har problem med magen och toalettbesöken.

Du är inte ensam...

Undersökningen Magbarometern visar: Sju av tio svenskar, framförallt kvinnor, har problem med magen och toalettbesöken.

• Sju av tio svenskar har besvär med trög mage och oförmåga till regelbundna toalettbesök.
• Stress, slarv med kosten och bieffekter av läkemedel är främsta orsakerna.
• Drabbar kvinnor i alla åldrar.
• Antalet kvinnor med dessa besvär har ökat markant de senaste tre åren.
• En majoritet uppger att besvären är så tydliga att de påverkar vardagen negativt.

Stress, slarv med kosten och bieffekter av läkemedel gör att sju av tio svenskar har besvär med trög mage och oförmåga till regelbundna toalettbesök. Speciellt kvinnor är drabbade, och problemen återfinns i alla åldrar, även hos unga. För många är det ett stort vardagsproblem. I undersökningen Magbarometern, publicerad 2014, tillfrågades drygt
tusen svenskar om sina magbesvär. Hälften (49%) uppgav att stress men även matvanor låg bakom besvären, medan en fjärdedel kunde koppla samman besvären med medicinering.

Kvinnor främst drabbade

Jämfört med samma undersökning tre år tidigare, har de senaste åren inneburit en ökning av problemen, framförallt hos kvinnor. För många är problemen så påtagliga att de påverkar och styr vardagslivet, inte minst vid trög mage och oförmåga till regelbundna toalettbesök.

Påverkar vardagen negativt

Var femte kvinna uppger att mag-tarmbesvären begränsar deras klädval. Nästan lika många säger att de undviker att umgås med vänner eller annan social aktivitet just på grund av besvären. För många är problemen så påtagliga att det hindrar dem från att motionera eller att gå till jobbet. Problem med trög mage, känsla av uppblåsthet och gaser är alltså ett ökande problem för Sveriges kvinnor, konstaterar undersökningen.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 4 - 7 oktober 2013 gjordes sammanlagt 1006 online-intervjuer med kvinnor och män i åldern 18-74 år.

Gastroline Frukt & Fiber!

VISA ÅTERFÖRSÄLJARE