Artiklar

Lär dig mer om tarmbesvär och tarmens funktioner i magen.

Därför blir det trögt

Tröga magar är ingenting man pratar högt om. Siffrorna i undersökningen Magbarometern, publicerad 2014 visar att mellan en halv och en miljon personer varje år i Sverige besväras av trög mage och har svårt att gå på toaletten regelbundet.

Därför blir det trögt

Tröga magar är ingenting man pratar högt om

Siffrorna i undersökningen Magbarometern, publicerad 2014 visar att mellan en halv och en miljon personer varje år i Sverige besväras av trög mage och har svårt att gå på toaletten regelbundet. Med trög mage menas att man har hård avföring, att man har svårt att gå på toaletten och om det går minst tre dagar mellan avföringstillfällena. De flesta personer har avföring en gång per dag, men det kan skilja mycket från person till person utan att det därför behöver vara något fel.

Definition på trög mage

Med trög mage definieras av att tarmarna töms mindre än 1 gång på 3 dagar. Detta tillstånd beror på att tarminnehållet har en fördröjd eller för långsam passage genom tarmen. Vad som är en normal tarmfunktion varierar från individ till individ. Inom hälsorörelsen anser man att en normal tarmfunktion betyder 1-3 halvfasta avföringar per dag.

Män och kvinnor olika problem

En varierad kost som är rik på fibrer och vätska tillsammans med motion är vanligtvis den bästa garantin för en väl fungerande mage. Men det är många som har problem, och det verkar som att kvinnor har mer problem med magen än män. Det är också skillnader i vilka sorts magbesvär man har, exempelvis uppger var tredje kvinna att hon har trög mage mot nio procent av männen.

Ond cirkel, svåra bieffekter

När man har trög mage kan man också drabbas av illamående. Därmed äter och dricker man mindre, och en ond cirkel skapas eftersom detta förstärker problemet. Långvariga besvär med trög mage kan vara en bidragande orsak till hemorrojder som kan ge smärtor och ibland blödningar vid toalettbesöken.

Även medicin och livsstil kan påverka

Vissa mediciner (exempelvis mot depression och MS) kan göra att magen blir trög, men den absolut vanligaste orsaken till förstoppning är livsstilsfaktorer. Stress och resor till okända platser kan störa magens funktion och tömningsförmåga.

Goda mat- och hälsorutiner

Ofta beror magbesvär och trög mage alltså på felaktiga matvanor, stress och för lite motion, men det kan också vara en effekt av medicinering, resande och oregelbundna mat- och toalettvanor.

Gastroline Frukt & Fiber!

VISA ÅTERFÖRSÄLJARE